Langkah-langkahnya adalah
1. Klick Start
2. Pilih RUN
3. Ketik Regedit
4. Ketikan 8U13 F4NT45Y